Képarchívum

MEGHITT KARÁCSONYT KÍVÁNUNK!

Minden tagtársunknak, szimpatizánsunknak és a jó érzésű embereknek áldott karácsonyt kíván a Rákóczi Szövetség magyarkanizsai helyi szervezete!

SZOMORÚ SZERDA

Egy előadás, amelyen grafikonokon lett bemutatva a vajdasági magyarság sorvadása, fogyása.

A Rákóczi Szövetség meghívására múlt szerdán egy fiatal szociológus – Kiss Igor – tartott vetítéssel egybekötött előadást a városi képtárban.
A vendég Pécsen doktorandusz, kisebbségkutató. Óbecsén él, nős, hamarosan születik a második gyermekük. Fontosnak tartotta megjegyezni családi állapotát, mert saját példáján, az itteni életén keresztül is tapasztalja a szakterülete, a népesedés legégetőbb problémáit. Ahogy találóan megjegyezte: „azt csinálja, amit tanul, amit szeret, és ott, ahol haszna van.” Szerencsés ember.
A helyzet, ami Vajdaság demográfiai és szociográfiai adatait illeti, már korántsem ilyen szívderítőn szerencsés. A 2011. évi népszámlálás eredményeit jó ideig semmibe vettük. A Szerb Statisztikai Hivatal csak most (2015-2016-ban!) publikálta a végső adatokat. Még ekkor sem abban a mélységben, mintsem kívánatos lenne. Az irdatlan adathalmazból (30 kötet, 4500 oldal) ember legyen a talpán, aki gyorselemzést készít. A számok helyett a helyzetkép a laikusoknak is láttatóbb, ezért Kiss Igor grafikonok segítségével magyarázta a sokkoló tényeket.
Ami a magyarságot illeti: Szabadkán, Óbecsén és Csókán már csak relatív többségnek számítunk. Ez azt jelenti, hogy ezekben a községekben 50% alá esett a magyarság létszáma. Vajdaságban Kanizsa, Zenta, Ada és Topolya kivételével mindenütt a szerb dominancia érvényesül, leszámítva két községet, ahol még a szlovák populáció relatíve szintén jelen van. Az iskolai végzettség szempontjából körzetek szerint Belgrád és Újvidék toronymagasan vezet az egyetemisták létszámában. Ezek a fiatalok szinte sosem mennek többet vissza a leszakadó körzetekbe.

Szerbia a 2016-os választások tükrében - Dr. Ördögh Tibor politológus előadása

Április 8-án, a Cnesa OMI pinceklubjában immáron másodízben a kanizsai Rákóczi Szövetség vendégelőadója egy szülővárosunkból elszármazott, ma már Budapesten élő, és az ottani egyetemen előadó fiatal kutató politológus – Dr. Ördögh Tibor – volt.
Az előadásának témája egyúttal a szakterületének sarkalatos tényezőjeként is ismert: nevezetesen a délszláv térség XX.-XXI. századi politikai helyzetének az alakulása, amely most külön aktualitással bírt, tekintettel a hónap végén megejtendő szerbiai választásokra.
Dr. Ördögh Tibor beszélgetőpartnerei Kávai Szabolcs és Pósa Károly voltak, akik kérdéseikre megadott válaszokkal a lehetséges politikai jövő képét igyekezték a hallgatóság előtt fölsejtetni.
Szó esett pártpreferenciákról, a szerb szavazóbázis viselkedési szokásairól, a szerb társadalom politikai érettségéről és nem utolsó sorban az induló magyar formációk közötti ellentétek okainak bemutatásáról.

LÓHÁTON A VAJDASÁGBAN - MA ESTE!

P R O G R A M A J Á N L Ó !

2016. március 31-én, csütörtökön este 18,00 órai kezdettel a magyarkanizsai Dobó Tihamér Képtárban a kispiaci Rákóczi Szövetség vendégei lesznek az adai lovas klub képviselői.

Lóháton a Vajdaságban címmel Illés Ferenc és Gyarmat István tart vetítéssel egybekötött előadást a lótartás és a lovazás örömeiről, a tavalyi lovas túráikról, és általában a XXI. századi embernek a lovakhoz kötődő, újjáéledő kapcsolatáról.
Az est házigazdája Pósa Károly lesz.
A szervezők egy pohár bor, tea mellett a rendezvényre várják a szövetség tagjait, a szimpatizánsokat, valamint a jó szándékú érdeklődőket!

A MAGYAR ÖNTUDAT SZELLEMÉBEN

Gazda József író volt a Rákóczi Szövetség februári vendége

Szombat este a Dobó Tihamér Képtárban messziről érkezett kedves vendéget köszöntöttek a szervezők: a Rákóczi Szövetség meghívását elfogadva, a dunakeszi kísérő küldöttség jóvoltából először járt Magyarkanizsán az erdélyi közélet egyik legmarkánsabb alakja, Gazda József Magyar Örökség-díjas szociológus-történész.

A Kézdivásárhelyen született, ma Kovásznán élő nyolcvan éves kutató korát meghazudtoló energiájával, szenvedélyével, lendületes előadásmódjával hamar kivívta a kanizsai érdeklődők elismerését.

A neves szakember március végén a budapesti Veritas Központ meghívására tartott előadást a magyar fővárosban, amelynek vezérgondolata a határon túli magyarság megmaradásának esélyeit taglalta. Ebben a szellemben folytatódott a kanizsai előadás is.

Tartalom átvétel